Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
новите моменти в пенсионирането за 2011 г. практически съвети за пенсионно осигуряване и оформяне на документите за пенсиониране

веселка  янакиева
Период на провеждане :
28.01.2011 - 28.01.2011
Адрес на провеждане :
софия,х-л.хемус
Лектор :
веселка янакиева

Програма на семинара:

8.30 - 9.00 Регистрация

9.00 - 10.30 Видове пенсии и документи, необходими за отпускането им

Научете всичко за: пенсиите, свързани с трудова дейност и пенсиите, несвързани с

трудова дейност; придобиване на правото на пенсия и началната дата за отпускането

й, необходими документи; изчисляване на индивидуален коефициент и определяне разме-

ра на пенсията.

10.30 - 11.00 Кафе - пауза

11.00 - 13.00 Осигурителен стаж

Научете всичко за: периодите, които се зачитат за осигурителен стаж, възможнос-

тите за "закупуване" на осигурителен стаж и документите, необходими за удостоверя-

ване на осигурителен стаж.

13.00 - 14.00 Обедна почивка

14.00 - 17.00 Осигурителен доход

Научете всичко за: елементите на трудовото възнаграждение, върху които се внасят

осигурителни вноски. Периоди от осигурителния стаж, изключвани от базисния период.

Установяване на осигурителен доход. Начин на изготвяне на образец УП-2. Преизчисля-

ване на пенсиите на работещи пенсионери. Допълнителен осигурителен стаж преди и

след пенсионирането. Смяна на базата преди 01.01.1997 г.

Водещ лектор: Веселка Янакиева - експерт в отдел "Пенсии" в РУСО София

Такси за участие:

Такса за ранно записване и плащане до 14 януари : 186 лв.

Специална такса за клиенти на Резон и Лектор: 198 лв.

Стандартна такса: 216 лв.

Краен срок за записване и плащане: 26 януари 2011 г.

BIC на ПИБ АД: FINVBGSF

 IBAN BG14 FINV 9150 10BG N08M P2

тел: 02/ 944-75-67

факс: 02/943-31-98

0888/ 53-75-00


Цена :
186/198 лв
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)