Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
практически анализ на последните промени в кодекса на труда в сила за 2011 г.

снежана  христова
Период на провеждане :
28.02.2011 - 28.02.2011
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
снежана христова

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

8.30 - 9.00 Регистрация

9.00 - 10.30 Научете всичко за промените в КТ, свързани с използването на трудовите договори от работодателя

- промени в условията на сключване на трудови договори

- нови моменти във възможностите за изменения на трудовите правоотношения.

10.30 - 11.00 Кафе - пауза

11.00 - 13.00 Научете всичко за промените в КТ, свързани с полагането на труд и с ползването на платен годишен отпуск

- ред за определяне периода на ползване на отпуска

- изготвяне, съгласуване и утвърждаване на график за ползване на отпуск

- разрешаване и отказване на ползването

- прехвърляне на част от отпуска за следваща година

- документи свързани с ползването на отпуска

- ползването на "стари" отпуски

13.00 - 14.00 Обедна почивка

14.00 - 16.00 Научете всичко за промените в КТ, свързани с прекратяването на трудовите договори

Нови основания за прекратяване на трудовия договор

- едностранно от работодателя

- едностранно от работника

- с предизвестие от работодателя

Промени в действието на предварителна закрила при уволнение

- допълнителна закрила на жените в напреднал етап на лечение ин-витро

- намалено действие на закрилата при някой категории работници

Промени в Кодекса на труда свързани с отговорността за неспазване на трудовото законодателство

Водещ семинара: Снежана Христова-експерт по трудово право

Такси за участие:

Такса за ранно записване и плащане-до 11 февруари : 186 лв.

Специална такса за клиенти на Резон и Лектор: 198 лв.

Стандартна такса: 216 лв.

Краен срок за записване и плащане: 23 февруари 2011 г.

BIC на ПИБ АД: FINVBGSF

IBAN BG14 FINV 9150 10BG N08M P2

 

 

 


Цена :
186/198 лв
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)