Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
как да избегнем лошите вземания. ефективно събиране на просрочени вземания по извънсъдебен и съдебен път

стефан  стефанов
Период на провеждане :
30.09.2011 - 30.09.2011
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
стефан стефанов

ПРОГРАМА:

8.30 - 9.00 ч. Регистрация

9.00 - 10.30 ч. Превантивни стъпки за защита на интересите Ви преди сключване на сделката

- проучване на репутацията и платежоспособността на търговските партньори

- проверка на представителната власт и на останалите предпоставки за валидно договаряне (ограниче-

ния в закона, клаузи в устав/дружествен договор)

- ограничаване на размера на необезпечения кредит

- уговаряне на подходяща схема на разплащане

- уговаряне на санкции за неизпълнение

- варианти за обезпечаване на вземанията

- други способи за осигуряване на по-бърза събираемост на вземанията

- какво ни дава и какво не ни дава записът на заповед

- застраховане на вземанията

10.30 - 11.00 ч. Кафе пауза

11.00 - 13.00 ч. Подготовка за ефективно събиране на вземанията

- колко време да чакаме, преди действията по събиране на вземанията

- предварително събиране на информация

- предварителни варианти за реакция

- осигуряване на писмено признание на дълга

- на кого да се доверим при събиране на вземанията-избор на компетентен консултант

13.00 - 14.00 ч. Обедна почивка

14.00 - 17.00 ч. Способи за ефективно събиране на вземанията

- извънсъдебно събиране - медиация, разговори, кореспонденция, удължаване на срока, разсрочено плащане

- снабдяване с изпълнителен лист въз основа на несъдебно изпълнително основание

- събиране на вземанията чрез иск пред съд

- събиране на вземанията чрез иск пред арбитраж

- изпълнително производство по ГПК (+ присъединен кредитор)

- събиране на вземанията чрез производство по несъстоятелност

- изпълнение по реда на Закона за особените залози

- какво можем да направим, когато длъжникът няма имущество или не упражнява правата си

Какво трябва да знаем, когато плащаме в полза на неплатежоспособни търговци (Как да не се превърнем от кредитори в длъжници)

17.00 ч. Дискусия

Водещ семинара: Стефан Стефанов - адвокат, главен асистент по гражданско и търговско право в СУ "Св. Климент Охридски"

Такси за участие:

За ранно записване и плащане : 16 септември 2011 г. - 186 лв.

Специална такса за клиенти на Резон и Лектор - 198 лв.

Стандартна такса - 228 лв.

Краен срок за записване и плащане: 26 септември 2011 г.

BIC на ПИБ АД: FINVBGSF, IBAN BG14 FINV 9150 10BG N08M P2

Тел. за контакти: 02/944-75-67

факс/тел: 02/943-31-98

мобилен: 0888/53-75-00


Цена :
186/198 лв
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)