Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
промени в пенсиите през 2011 г.практически съвети по оформяне на документите за пенсиониране

веселка  янакиева
Период на провеждане :
28.10.2011 - 28.10.2011
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
веселка янакиева

 ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

8.30 - 9.00  Регистрация

9.00 - 10.30 Промени в Кодекса за социално осигуряване през 2011 г.

Научете всичко за: промените в КСО от 1 януари 2011 г. Закон за бюджета на ДОО за2011 г.

Нови условия за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Промени в КСО от 1 септември 2011 г.

11.00 - 13.00 Видове пенсии и документи, които са необходими за отпускането им.

Научете всичко за: пенсиите, които не са свързани с трудовата дейност. Пенсиитесвързани с трудовата дейност -

пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалидност поради общо заболяване (пенсия за инвалидност поради трудова

злополука,пенсия за инвалидност поради професионална болест). Пенсиониране на лицата, работещи при условията на първа и втора

категория труд. Наследствени пенсии. Придобиване на право на пенсия. Начална дата за отпускане на пенсията. Документи необходи-

ми за отпускането на пенсията. Изчисляване на индивидуален коефициент. Изчисляване размера на пенсията.13.00 - 14.00 Обедна почивка

14.00 - 17.00 Осигурителен стаж и осигурителен доход.

Научете всичко за: разликите трудов стаж - осигурителен стаж. Периоди, които сезачитат за осигурителен стаж.

Зачитане и изчисляване на осигурителен стаж. Примери. *Закупуване" на осигурителен стаж. Извънреден труд. Установяване на осигури-

телен стаж - документи, удостоверяващи осигурителен стаж. Осигурителна книжка.Заверяване на трудова книжка. Начин на изготвяне на

образец УП-2. Минимален и максимален размер на осигурителния доход. Елементи на трудовото възнаграждение, върху които се

начисляват и внасят осигурителни вноски. Периоди от осигурителния стаж, които се изключват от времето на базисния период.

Установяване на осигурителен доход. Начин на изготвяне на образец УП-2. Изготвяне на документи за лица, които са уволнени от работа

и възстановени със съдебно решение.

Преизчисляване на пенсиите на работещи пенсионери.

Допълнителен осигурителен стаж преди пенсионирането. Допълнителен осигурителен стаж след пенсионирането. Представяне само

на осигурителен стаж или осигурителен стаж и осигурителен доход. Смяна на базата преди 01.01.1997 г.

Водещ лектор: Веселка Янакиева - експерт по пенсионно осигуряване

Такса за ранно записване и плащане до 14 октомври: 186 лв.

Специална такса за клиенти на Резон и Лектор: 198 лв.

Стандартна такса: 228 лв.

Краен срок за записване и плащане: 25 октомври 2011 г.

BIC на ПИБ АД: FINVBGSF, IBAN BG14 FINV 9150 10BG N08M P2

телефони за контакти: 02/944-75-67

факс: 02/943-31-98

мобилен: 0888/53-75-00

 


Цена :
186/198 лв
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)