Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
практически процедури за годишното счетоводно приключване на 2011 г.

христо  досев
Период на провеждане :
25.01.2012 - 25.01.2012
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
христо досев

 ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

8.30 - 9.00 Регистрация

9.00 - 10.30 Подготовка за годишното приключване

- идентификация на предприятието

- промени в икономическата среда

- база за изготвяне на ГФО

- елементи на ГФО съобразно възприетата база за изготвяне на ГФО

- преглед на организационната структура на предприятието

- проверка на условията за задължителен одит от регистриран одитор

10.30 - 11.00 Кафе - пауза

11.00 - 13.00 Инвентаризация на активите в предприятието

- инвентаризация на материалните запаси (МЗ)

- инвентаризация на дълготрайни материални активи (ДМА)

- инвентаризация на вземанията и паричните средства

- инвентаризация на инвестициите

- инвентаризация на разходите за бъдещи периоди

- инвентаризация на пасивите

- проверка на начислените амортизации през периода

- проверка на начислените разходи по неизползвани (компенсируеми) отпуски

- начисляване на провизии, оповестяване на условни задължения и условни активи

- ефекти от промени във валутните курсове

- проверка на съответствията по счетоводните сметки и тяхното приключване

- събития след датата на ГФО, промени в счетоводната политика и допуснати грешки от минали периоди

13.00 - 14.00 Обедна почивка

14.00 - 16.00 Годишно счетоводно приключване

- изготвяне на ГФО за 2011 година

- проверка на условията за съставител на ГФО

- одобряване на ГФО

- проверка и заверка на ГФО от регистриран одитор

- публикуване на ГФО в Търговския регистър

16.00 - 17.00 Отговори на въпросите, които Ви интересуват

 

Водещ семинара: Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор № 0714

Такси за участие: Такса за ранно записване и плащане до 16 януари: 198 лв.

Специална такса за клиенти на Резон и Лектор: 210 лв.

Стандартна такса: 228 лв.

Краен срок за записване и плащане: 23 януари 2012 г.

BIC на ПИБ АД: FINVBGSF, IBAN BG14 FINV 9150 10BG N08M P2

тел./факс. 02/944-75-67

мобилен: 0888 53-75-00

 


Цена :
198/210 лв
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)