Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
промени в пенсиите в сила за 2012 г.практически съвети по оформяне на документите за пенсиониране

веселка  янакиева
Период на провеждане :
27.01.2012 - 27.01.2012
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
веселка янакиева

Програма на семинара:

8.30 - 9.00 Регистрация

9.00 - 10.30 Промени в Кодекса за социално осигуряване през 2011 г.

Научете всичко за: промените в КСО от 1 януари 2011 г. Закон за бюджета на ДОО за2011 г. Нови условия за отпускане на пенсия за

осигурителен стаж и възраст. Промени в КСО от 1 септември 2011 г.

10.30-11.00 Кафе-пауза

11.00 - 13.00 Видове пенсии и документи, които са необходими за отпускането им.

Научете всичко за: пенсиите, които не са свързани с трудовата дейност. Пенсиите свързани с трудовата дейност - пенсия за осигурителен

стаж и възраст, пенсия за инвалидност поради общо заболяване (пенсия за инвалидност поради трудова злополука,

пенсия за инвалидност поради професионална болест). Пенсиониране на лицата, работещи при условията на първа и втора категория

труд. Наследствени пенсии. Придобиване на право на пенсия. Начална дата за отпускане на пенсията. Документи необходими за

отпускането на пенсията. Изчисляване на индивидуален коефициент. Изчисляване размера на пенсията.

13.00 - 14.00 Обедна почивка

14.00 - 17.00 Осигурителен стаж и осигурителен доход.

Научете всичко за: разликите трудов стаж - осигурителен стаж.

Периоди, които се зачитат за осигурителен стаж. Зачитане и изчисляване на осигурителен стаж. Примери. *Закупуване" на осигурителен

стаж. Извънреден труд. Установяване на осигурителен стаж - документи, удостоверяващи осигурителен стаж. Осигурителна книжка.

Заверяване на трудова книжка. Начин на изготвяне на образец УП-2.Минимален и максимален размер на осигурителния доход. Елементи

на трудовото възнаграждение, върху които се начисляват и внасят осигурителни вноски. Периоди от осигурителния стаж, които се

изключват от времето на базисния период.Установяване на осигурителен доход. Начин на изготвяне на образец УП-2. Изготвяне на

документи за лица, които са уволнени от работа и възстановени със съдебно решение.

Преизчисляване на пенсиите на работещи пенсионери.

Допълнителен осигурителен стаж преди пенсионирането. Допълнителен осигурителен стаж след пенсионирането. Представяне само

на осигурителен стаж или осигурителен стаж и осигурителен доход. Смяна на базата преди 01.01.1997 г.

Водещ лектор: Веселка Янакиева - експерт по пенсионно осигуряване

Такси за участие:

Такса за ранно записване и плащане до 16 януари: 198 лв.

Специална такса за клиенти на Резон и Лектор: 210 лв.

Стандартна такса: 228 лв.

Краен срок за записване и плащане: 25 януари 2012 г.

BIC на ПИБ АД: FINVBGSF, IBAN BG14 FINV 9150 10BG N08M P2

тел./факс: 02/944-75-67

мобилен 0888 53-75-00


Цена :
198/210 лв
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)