Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
промени в пенсиите в сила за 2012 г.практически съвети по оформяне на документите за пенсиониране

веселка  янакиева
Период на провеждане :
30.03.2012 - 30.03.2012
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
веселка янакиева

Програма на семинара:

8.30 - 9.00 Регистрация

9.00 - 10.30 Промени в Кодекса за социално осигуряване през 2012 г.

Научете всичко за: промените в КСО от 1 септември 2011 г. Закон за бюджета на

ДОО за 2012 г. Нови условия за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Промените в осигурителните наредби от Февруари 2012 г.

10.30 - 11.00 Кафе пауза

11.00 - 13.00 Видове пенсии и документи, които са необходими за отпускането им.

Научете всичко за: пенсиите, които не са свързани с трудовата дейност. Пенсиите

свързани с трудовата дейност - пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсия за

инвалидност поради общо заболяване (пенсия за инвалидност поради трудова злополука,

пенсия за инвалидност поради професионална болест). Пенсиониране на лицата, рабо-

тещи при условията на първа и втора категория труд. Наследствени пенсии. Придоби-

ване на право на пенсия. Начална дата за отпускане на пенсията. Документи необходи-

ми за отпускането на пенсията. Изчисляване на индивидуален коефициент. Изчислява-

не размера на пенсията.

13.00 - 14.00 Обедна почивка

14.00 - 17.00 Осигурителен стаж и осигурителен доход.

Научете всичко за: разликите трудов стаж - осигурителен стаж. Периоди, които се

зачитат за осигурителен стаж. Зачитане и изчисляване на осигурителен стаж. При-

мери. +Закупуване" на осигурителен стаж. Извънреден труд. Установяване на осигури-

телен стаж - документи, удостоверяващи осигурителен стаж. Осигурителна книжка.

Заверяване на трудова книжка. Начин на изготвяне на образец УП-2.

Минимален и максимален размер на осигурителния доход. Елементи на трудовото възна-

граждение, върху които се начисляват и внасят осигурителни вноски. Пе-

риоди от осигурителния стаж, които се изключват от времето на

базисния период. Установяване на осигурителен доход. Начин на из-

готвяне на образец УП-2. Изготвяне на документи за лица, които са

уволнени от работа и възстановени със съдебно решение.

Преизчисляване на пенсиите на работещи пенсионери.

Допълнителен осигурителен стаж преди пенсионирането. Допълни-

телен осигурителен стаж след пенсионирането. Представяне само

на осигурителен стаж или осигурителен стаж и осигурителен

доход. Смяна на базата преди 01.01.1997 г.

Водещ лектор: Веселка Янакиева - експерт по пенсионно осигуряване

Такси за участие:

Такса за ранно записване и плащане до 16 март: 198 лв.

Специална такса за клиенти на Резон и Лектор до 28 март: 210 лв.

Стандартна такса: 228 лв.

BIC на ПИБ АД: FINVBGSF

IBAN BG14 FINV 9150 10BG N08M P2


Цена :
198/210 лв
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)