Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
как да защитим правата си на търговци от агресивни потрбители?

бисер  райнов
Период на провеждане :
19.07.2012 - 19.07.2012
Адрес на провеждане :
софия,х-л хемус
Лектор :
бисер райнов

Програма на семинара:

1. Практически преглед на нормативната уредба, регламентираща отношенията

потребител - търговец/производител.

2. Запознайте се с правата и задълженията на органите и организациите, регу-

лиращи отношенията между потребители - научете как да ги използвате за адек-

ватна защита от злоупотреба с право от страна на потребителите и за оптимално

уреждане на възникнал спор.

3. Принципите в отношенията потребител- търговец/производител. Какви са

техните права и задължения и какви са правилата, които спазвайки, търговците ще се

предпазят от агресията на потребителите?

4. Особености в отношенията потребител - търговец при различните видове

търговия - стационарна, каталожна, онлайн.

5. Правила в отношенията търговец - производител, произтичащи от отношенията

с потребителите.

Водещ семинара: адвокат Виолета Темелкова - Петрова

Такси за участие:

 За ранно записване и плащане - 198 лв.

 Специална такса за клиенти на Резон и Лектор - 210 лв.

Стандартна такса - 228 лв.

Срок за ранно записване и плащане: 6 юли 2012 г.

Краен срок за записване и плащане: 17 юли 2012 г.

BIC на ПИБ АД: FINVBGSF, IBAN BG14 FINV 9150 10BG N08M P2

Спечелете допълнителна отстъпка от 10%, като заявите участие

в два семинара или на двама и повечеучастници от една компания!

GSM 0888 537500

Тел./факс (02) 944 75 67

е-mail: lektor@mbox.contact.bg

www.lektor.bg

 


Цена :
198/210 лв
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)