Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
промени в пенсиите през 2012 г.практически съвети по оформяне на документите за пенсиониране

веселка  янакиева
Период на провеждане :
05.10.2012 - 05.10.2012
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
веселка янакиева

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА: 

8.30 - 9.00                  Регистрация

9.00 - 10.30                Промени в Кодекса за социално осигуряване през 2012 г.

             Промени в КСО от 2012 г. Закон за бюджета на ДОО за 2012 г. Нови условия за отпускане на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

10.30 - 11.00              Кафе - пауза

 

11.00 - 13.00    Видове пенсии и документи, които са необходими за отпускането им.

Пенсии, които не са свързани с трудовата дейност. Пенсии свързани с трудовата дейност - пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалидност поради общо заболяване (пенсия за инвалидност поради трудова злополука, пенсия за инвалидност поради професионална болест). Пенсиониране на лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд. Наследствени пенсии. Придобиване на право на пенсия. Начална дата за отпускане на пенсията. Документи необходими за отпускането на пенсията. Изчисляване на индивидуален коефициент. Изчисляване размера на пенсията.

13.00 - 14.00              Обедна почивка

14.00 - 17.00              Осигурителен стаж, осигурителен доход и преизчисляване на пенсиите.

Осигурителен стаж

Трудов стаж - осигурителен стаж. Периоди, които се зачитат за осигурителен стаж. Зачитане и изчисляване на осигурителен стаж. Примери. "Закупуване" на осигурителен стаж. Извънреден труд. Установяване на осигурителен стаж - документи, удостоверяващи осигурителен стаж. Осигурителна книжка. Заверяване на трудова книжка. Начин на изготвяне на образец УП-3.

Осигурителен доход

Минимален и максимален размер на осигурителния доход. Елементи на трудовото възнаграждение, върху които се начисляват и внасят осигурителни вноски. Периоди от осигурителния стаж, които се изключват от времето на базисния период. Установяване на осигурителен доход. Начин на изготвяне на образец УП-2. Изготвяне на документи за лица, които са уволнени от работа и възстановени със съдебно решение.

Преизчисляване на пенсиите на работещи пенсионери.

Допълнителен осигурителен стаж преди пенсионирането. Допълнителен осигурителен стаж след пенсионирането. Представяне само на осигурителен стаж  или  осигурителен стаж  и осигурителен доход. Смяна на базата преди 01.01.1997 г

Лектор: Веселка Янакиева - експерт по социално осигуряване

Цена за участие с ВАУЧЕР на клиенти на Резон: 178 лв.

Цена за участие във второ обучение или без ваучер на клиенти на Резон: 198 лв

Цена за участие: 228 лв

Краен срок за записване 01.10.2012 г.

тел./факс: 02/944-75-67

мобилен: 0888/53-75-00


Цена :
178/198 лв
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)