Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
трудовите досиета в предприятието. управление и отчетност на трудовите правоотношения.защита при проверка от инспекцията по труда

снежана  христова
Период на провеждане :
25.10.2012 - 25.10.2012
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
снежана христова

Програма на семинара:

8.30 - 9.00     Регистрация

 

9.00 - 10.30    Комплектоване на лично трудово досие на служител

 - документи, които се предоставят от работника;

 - документи които се изготвят от работодателя

- допълнителни документи за сключване на трудов договор

10.30- 11.00 Кафе - пауза

 

11.0 0 - 13.00 Актуализация на личното досие
- документи свързани с изменение на трудовия договор

            - документи свързани с налагане на  дисциплинарни наказания

- документи свързани с ползването на командировки

- документи, свързани с ползването на отпуск

- договори за повишаване на квалификацията или преквалификация на служителите

- атестационните карти

 

13.00 - 14.00 Обедна почивка

 

14.00 -16.00 Приключване и съхранение на трудовото досие

- заповеди за прекратяване на трудовия договор

- документи, удостоверяващи наличието на основания за прекратяване на трудов договор

- документите свързани с наличието или липсата на предварителна закрила срещу уволнение по чл. 333 от Кодекса на труда

- документите, свързани с извършен подбор

- характеристика  или препоръка

- съпътстващи прекратяването на трудовия договор документи.

 - съхраняване на трудовите досиета

16.00 - 17.00 Защита при проверка от инспекцията по труда

- права и задължения на проверяващите и проверяваните

- избор на защитна тактика

- оказване на съдействие

- как да бъдем подготвени за по-типичните въпроси

Лектор: Снежана Христова - експерт по трудово право

Цена за участие с ВАУЧЕР на клиенти на Резон: 178 лв.

Цена за участие във второ обучение или без ваучер на клиенти на Резон: 198 лв

Цена за участие: 228 лв

Краен срок за записване 22.10.2012 г.

тел./факс: 02/944-75-67

мобилен: 0888/53-75-00

 

 


Цена :
178/198 лв
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)