Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
новият европейски регламент за защита на личните данни (eu 2016/679 - gdpr)

андрей  александров
Период на провеждане :
22.03.2018 - 22.03.2018
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
андрей александров

ПРОГРАМА:
8.30 - 9.00 ч. Регистрация
9.00 - 10.30 ч. Модул 1

  • Развитие на законодателството в областта на данните:
     - наднационално
     - национално (очаквани промени в ЗЗЛД)
  • Основни принципи на GDPR
  • Кога обработването е законосъобразно?
  • Съгласието на субекта
  • Опорочаване на съгласието
  • Категории лични данни
10.30 - 11.00 ч. Кафе - пауза
11.00 - 12.30 ч. Модул 2

  • Право на информираност
  • Право на достъп до данните
  • Правото да бъдеш „забравен"
  • Право на преносимост на данните
  • Право на предаване
  • Длъжностно лице по защита на данните
  • Регистри на дейностите по обработване
  • Оценка на въздействието върху защитата на данните
  • Добри практики при обработката на лични данни
12.30 - 13.30 ч. Обедна почивка
13.30 - 15.00 ч. Модул 3

  • Други аспекти на Общия регламент за защита на данните
     - Работодателят като администратор на лични данни
     - Категории лични данни, обработвани в рамките на трудовото правоотношение
     - За новите размери на глобите
  • Ограничения пред намесата на работодателя в личното пространство на работника или служителя
  • Способи за наблюдение и контрол на работното време и достъпа в предприятието, контрол над кореспонденцията
  • Дискриминация на работното място и опазване на достойнството на работниците и служителите
15.00 - 15.30 ч. Отговори на въпросите, които Ви интересуват

 

Водещи семинара:

Андрей Александров - адвокат, съдружник и директор на Дирекция „Трудово право и миграция" в Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници". През 2011 г. защитава докторската си дисертация на тема „Правни последици от промяната на работодателя". Бил е хоноруван преподавател по трудово право в СУ „Св. Климент Охридски". От 2016 г. е главен асистент в Секцията по гражданско правни науки на Института за държавата и правото при БАН, а през 2017 г. е избран за доцент по трудово право и обществено осигуряване.

Ирен Кирязова - адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Камбуров и партньори" с опит в консултирането на различни бизнес организации по въпросите на защитата на личните данни, трудовото право и защитата на потребителите. Като част от екипа на Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг" е участвала в изготвянето на политики за защита на личните данни на водещи международни компании. 

 Такса за участие:
180 лв. (с ДДС)

BIC на ПИБ АД: FINVBGSF, IBAN BG14 FINV 9150 10BG N08M P2  

Телефон за контакт: 0888 53 75 00 

 

 

 


Цена :
180 лв.
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)