Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
Свали брошура
практически съвети за сключване, промяна и прекратяване на трудови договори.

снежана христова
Период на провеждане :
17.10.2007 - 18.10.2007
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
снежана христова

Програма

17.10.2007 г. (сряда)

8.30 - 9.00 Регистрация
9.00 - 10.30 Семинарно занятие:
Основания за сключване на трудовите договори

 • Безсрочни - при пълно и непълно работно време
 • Срочни - разлика между договори за извършване на определена работа и сезонни, временни и краткотрайни трудови договори.
 • Срокът за изпитване - основание ли е за сключване на трудов договор?

• Допълнителни трудови договори

 

10.30 -11.00 - Кафе - пауза

11.00-13.00 Семинарно занятие:
Необходими документи при сключване на трудов договор

 • документи, които се предоставят от работника
 • документи, които се предоставят от работодателя

• документи, подготвени и предоставени от ЧР

 

13.00 - 14.00 Обяд

14.00- 16.00 Семинарно занятие:
Промяна на трудовия договор 

 • По взаимно съгласие
 • Едностранно от работодателя - в кои случаи и по какъв начин
 • Трудоустрояване - ред за трудоустрояване, документи свързани с трудоустрояването
 • Командировки - ред за командироване и документи

• Отпуски - видове и ред за ползване

 

18.10.2007 г. (четвъртък)

9.00 - 10.30 Семинарно занятие:
  Прекратяване на трудов договор

 • Особености при всеки един от случаите на уволнение по чл. 325 - 331 от КТ
 • Документи, удостоверяващи наличието на основания за уволнение
 • Закрилата по чл. 333 от КТ

• Подбор - кога, как и по какъв ред

 

10.30 -11.00 - Кафе - пауза

11.00 - 13.00 Семинарно занятие:

 • Дисциплинарно уволнение
 • Имуществена отговорност на работника

• Обезщетения по КТ

 

13.00 - 14.00 Обяд

14.00 - 16.00 Семинарно занятие:

 • Документи, които се проверяват от органите на ГИТ
 • Санкции за работодателя за неспазване на разпоредбите на трудовото законодателство;
 • Обжалване на предписанията на органите на ГИТ

• Дискусия и практически въпроси


Цена :
288
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)