Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
Свали брошура
новото в счетоводната и данъчната нормативна уредба за 2008 година

евгени рангелов
Период на провеждане :
04.07.2008 - 04.07.2008
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
евгени рангелов

Темите, които ще бъдат разисквани в рамките на семинара:

I. Промени в счетоводната нормативна уредба за 2008 г.

1. Промени в Закона за счетоводството.

2. Изменения и допълнения на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

3. Въпроси на текущата счетоводна практика:

 • документална обоснованост
 • отчитане на ваучерите за храна
 • отчитане на въведни в действие строежи
 • отчитане на ремонти и подобрения на собствени и наети ДМА

II. Промени в данъчните закони за 2008 година.

1. Промени в ЗКПО относно:

 • постоянните и временните данъчни разлики
 • данъчните активи и данъчния амортизационен план
 • други
2. Промени ЗДДФЛ относно:
 • ново третиране на възнагражденията по договори за управление и контрол
 • данъчно третиране на транзакции на имуществона едноличен търговец

3. Промени в ЗДДС:

 • по сделките с недвижими имоти
 • по корекциите на ползван данъчен кредит
 • относно публичната продан на вещи


Програма на семинара:

8.30 - 9.00 Регистрация

9.00 - 10.30 Семинарно занятие

10.30 - 11.00 Кафе - пауза

11.00 - 12.30 Семинарно занятие

12.30 - 13.30 Обяд

13.30 - 15.00 Семинарно занятие

15.00 - 15.30 Кафе - пауза

15.30 - 17.30 Семинарно занятие 

 

* Цената е с вкл. ДДС. 


Цена :
228 лв.
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)