Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
Свали брошура
трудовите досиета в предприятието. управление и отчетност на трудовите правоотношения.

снежана христова
Период на провеждане :
26.11.2008 - 26.11.2008
Адрес на провеждане :
град софия, хотел хемус
Лектор :
снежана христова

8.30 - 9.00 Регистрация

9.00 - 10.30 - Създаване на трудови досиета :

 • задължителни документи
 • допълнителни документи
 • документи по Наредбата за документите необходими при сключване на трудов договор и др

10.30-11.00 - Kaфе - пауза

11.00 - 13.00 - Попълване на трудовите досиета

 • при изменение на трудов договор
 • отпуски
 • командировки
 • дисциплинарни наказания
 • трудоустрояване
 • атестации и др

13.00 -  14.00 - Обяд

14.00 - 16.00 - приключване на трудовите досиета:

 • предизвестия
 • заповеди
 • документи доказващи основанията за прекратяване
 • препоръка и характеристика
 • трудова книжка и др
 • архивиране и съхраняване на трудовите досиета след прекратяване на трудовия договор

16.00 - 17.30 Обобщение и дискусия


Цена :
228
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)