Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
как изрядно да сключим или прекратим трудов договор? как да избегнем грешки и санкции?

снежана  христова
Период на провеждане :
29.10.2008 - 29.10.2008
Адрес на провеждане :
хотел хемус, софия
Лектор :
снежана христова

8.30 - 9.00 Регистрация

9.00 - 10.30 Срочен или безсрочен трудов договор:

сравнение на действието и характеристиките на двата основни вида договори;

случаи, при които срочните договори са приложими и неприложими;

превръщане на срочен трудов договор в безсрочен;

съдържание на трудовите договори - задължително и допълнително.

10.30 - 11.00 Кафе - пауза

11.00 - 13.00 Трудов договор със срок за изпитване:

трудовият договор със срок за изпитване като самостоятелен трудов договор - правилно ли е това или не?

регистрация на трудов договор със срок за изпитване в НАП;

прекратяване на трудов договор със срок за изпитване.

Трудовите договори за допълнителен труд:

видове и основания за сключване;

времетраене на договорите и работно време по тях;

трудов стаж по тези договори и вписване в трудова книжка;

заплащане и право на отпуск по трудов договор за допълнителен труд;

прекратяване.

13.00 - 14.00 Обяд

14.00 - 16.00 Прекратяване на трудовите договори без предизвестие:

случаи, в които това е допустимо;

страна, която има право да поиска прекратяване;

необходими документи;

заповед за прекратяване на трудовия договор.

Прекратяване на трудов договор с предизвестие:

когато работникът отправя предизвестие - хипотези и особености;

когато работодателят отправя предизвестие - хипотези,

особености, задължения на работодателя.

16.00 - 17.30 Обобщение и дискусия

Краен срок за записване: 22 октомври 2008 г.

Краен срок за плащане: 27 октомври 2008 г.


Цена :
228 лв
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)