Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
Свали брошура
как да изготвим успешен бизнес план? целеви и срочни бизнес програми.

петър  петров
Период на провеждане :
06.11.2008 - 07.11.2008
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
петър петров

6 ноември 2008 / четвъртък /

  8.30 - 9.00  Регистрация на участниците
  9.00 - 10.30 Кой са потребителите на бизнес планове, целеви и срочни бизнес програми?
- Вътрешни за организацията потребители
- Външни потребители. Специфика
10.30 - 11.00  Кафе - пауза
11.00 - 13.00 Структура на бизнес плановете за вътрешни потребители. Практически насоки за съставяне
- Резюме
- Управление на бизнеса
- Финансови прогнози
- Пазари и конкуренция
- Конкурентна бизнес стратегия
13.00 - 14.00  Обяд
14.00 - 16.00 Структура на бизнес плановете за вътрешни потребители. Практически насоки за съставяне (продължение)
- Продукти и услуги
- Организация на производството (услугите)
- Персонал. Управление
- Системи за качество и контрол

7 ноември 2008 / петък /

 9.00 - 10.30 Структура на бизнес плановете за външни потребители. Практически насоки за съставяне
- Допълнителни раздели в структурата, спрямо тази за вътрешни потребители: Бизнес, управление и други
10.30 - 11.00  Кафе - пауза
11.00 - 13.00 Структура на бизнес плановете за външни потребители. Практически насоки за съставяне (продължение)
- Специфични (законово регламентирани) структури на бизнеспланове, целеви и срочни бизнес програми: изисквания за оповестяване на регистрационен документ на акции и други по регламенти на ЕС
13.00 - 14.00  Обяд
14.00 - 16.00 Използване на помощни модели и програмни продукти при съставянето на бизнес планове, целеви и срочни бизнес програми.
Решаване на въпроси, възникнали по практически казуси при разработването  на бизнес планове от страна на участниците

Всеки от участниците получава:

  • специално разработен за курса учебник
  • работни материали
  • CD с всички материали
  • мултимедийно представяне
  • програмен продукт за анализ на финансови отчети "Perfect Analysis" (Индивидуалната цена на продукта е 328.00 лева).
  •  сертификат за участие

 

Цена: 348 лв. с ДДС.
Срок за записване: 3 ноември 2008 г.
Краен срок за заплащане на таксата за участие: 5 ноември 2008 г.
За валидна заявка се приема тази, за която има постъпило плащане по
банкова сметка на Лектор ЕООД до 5 ноември 2008 г.
BIC на ПИБ АД: FINVBGSF
IBAN BG14 FINV 9150 10BG N08M P2
* Моля уведомете ни при необходимост от резервации за нощувка


Цена :
348 лв.
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)