Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
новите моменти и спорни разпоредби в определяне на данъчния финансов резултат по реда на зкпо и годишно преизчисляване на данъка от работодателя по реда на зддфл за 2008 г

людмила  мермерска
Период на провеждане :
09.12.2008 - 09.12.2008
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
людмила мермерска

Програма на семинара:

8.30 - 9.00 Регистрация
9.00 - 10.30 Определяне на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2008 г .
1. Облагане на печалбата
1.1. Данъчно преобразуване:

  • постоянни разлики - нови моменти (отчетен като разход ДДС, скрито разпределение и др.);
  • временни разлики - нови моменти (неизплатени доходи на местни физически лица и др.);
  • суми, участващи при определяне на данъчния финансов резултат - нови моменти (неизплатени задължения и др., регистрация и пререгистрация по ЗДДС);
  • разходи, признати за данъчни цели (разходи за пътуване и престой и др.)
  • други казуси - разходи при отписване на вземания.
10.30 - 11.00 Кафе - пауза
11.00 - 13.00 Определяне на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2008 г.
  1. Облагане на печалбата
1.2.Данъчен амортизационен план (ДАПл) през 2008 г.:

  • нови моменти при водене на ДАПл през 2008 г.
- определяне на годишна данъчна амортизация (дата на завеждане в ДАПл, преустановяване на начисляване на амортизация);
- отписване от ДАПл (брак);
  • нови моменти при данъчно преобразуване на финансовия резултат, свързани с ДАПл (брак)
1.3. Отклонение от данъчно облагане, вкл. безлихвени заеми, внски по чл. 134 от ТЗ
13.00 - 14.00 Обяд
14.00 - 16.00 Годишно преизчисляване на данъка от работодателя по реда на ЗДДФЛ за 2008 г.
Определяне на годишния облагаем доход - нови моменти (лица по договори за упраление и контрол).
Данъчни облекчения, ползвани чрез работодателя при годишно преизчисляване на данъка  - нови моменти (право на ползване на всички облекчения, изисквания за ползване на облекченията)
16.00 - 17.30 Въпросите, които ви вълнуват най-често - дискусия

 


Цена :
228 лв
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)