Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
управление на бизнеса по време на криза. практически финансов анализ и преструктуриране на бизнеса

петър  петров
Период на провеждане :
02.04.2009 - 03.04.2009
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
петър петров

2 април 2009

8.30 - 9.00 Регистрация на участниците

9.00 - 10.30 Рентабилност и ликвидност

- Печалба и рентабилност

- Възвращаемост на капитала

- Марж на печалбата

- Постоянни и променливи разходи. Анализ на равновестната точка

- Значение на оборотния капитал

- Анализ на паричните потоци

10.30 - 11.00 Кафе - пауза

11.00 - 13.00 Финансова задлъжнялост

- Печалба, лихвидност, риск

- Балансова самостоятелност

- Равновестна точка на финансовите ангажименти

Ефективност

- Какво представлява ефетивността?

- Ефективност на оборотния капитал

- Ефективност на дълготрайните активи

13.00 - 14.00 Обяд

14.00 - 16.00 Финансови решения

- Среднопретеглена цена на капитала

- Период на изплащане

- Решения за подмяна на активите

- Рационализиране на капитала

3 април 2009

9.00 - 10.30 Анализ на финансовите отчети

- С какво разполагаме?

- Оценка на Счетоводния баланс

- Оценка на Отчета за доходите

- Оценка на Отчета за паричните потоци

10.30 - 11.00 Кафе - пауза

11.00 - 13.00 Анализ на финансовите отчети (продължение) Фирменно преструктуриране

- Коефициенти на паричните потоци

- Стратегии за намаляване на активите

- Стратегии за намаляване на разходи

- Стратегии за увеличаване на приходите

13.00 - 14.00 Обяд

14.00 - 16.00 Практическа част с примери, свързани с финансов анализ, кредитен анализ

и преструктуриране

Всеки от участниците получава:

  • специално разработен за курса учебник
  • работни материали
  • CD с всички материали
  • мултимедийно представяне
  • програмен продукт за анализ на финансови отчети "Perfect Analysis" (Индивидуалната цена на продукта е 328.00 лева).
  • сертификат за участие
  • Моля, носете си финансов отчет на организацията (калкулатор), за да бъде разгедан по време на семинара

 

 

 


Цена :
348
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)