Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
управление и отчетност на консолидирани финансови отчети за 2008 г

евгени  рангелов
Период на провеждане :
29.05.2009 - 29.05.2009
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
евгени рангелов

29 май 2009 / петък/

 8.30 - 9.00 Регистрация
 9.00 - 10.30 - Изисквания на Закона за счетоводството за съставяне на консолидирани финансови отчети. Правила на СС 27 за изготвяне на консолидиран финансов отчет.
10.30 - 11.00 - Kaфе - пауза
11.00 - 13.00-Консолидационни процедури:
-подготовка за консолидацията
-форма и съдържание на консолидирания отчет
-сводиране на информацията "ред по ред''
-елиминиране на вътрешни за групата салда, обороти, приходи, разходи и финансов резултат
-отчитане на инвестициите в дъщерни асоциирани предприятия в консолидираните финансови отчети
-оповестяване на информация
13.00 - 14.00 - Обяд
14.00 - 16.00 - Одитиране и публикуване на консолидирани финансови отчети. Консолидиран финансов отчет за дейността на групата
16.00 - 17.30 Обобщение и дискусия

Цена: 228 лв. с ДДС.
Срок за записване: 25 май 2009 г.
Краен срок за заплащане на таксата за участие: 27 май 2009 г.
За валидна заявка се приема тази, за която има постъпило плащане по
банкова сметка на Лектор ЕООД до 27 май 2009 г.
BIC на ПИБ АД: FINVBGSF
IBAN BG14 FINV 9150 10BG N08M P2
• Моля, уведомете ни при необходимост от резервации за нощувка


Цена :
228 лв
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)