Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
гъвкавост в трудовите правоотношения по време на криза.изготвяне и поддържане на изрядна трудово - правна документация.

йордан даскалов
Период на провеждане :
26.06.2009 - 26.06.2009
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
йордан даскалов


8.30 - 9.00 Регистрация
9.00 - 10.30 Семинарно занятие: Сключване на трудови договори

 • Сключване на срочни трудови договори зар определен срок
 • Сключване на трудови договори за непълно работно време
 • Сключване на трудови договори до 5 дни в месеца

10.30 - 11.00 Кафе - пауза
11.00 - 13.00 Семинарно занятие: Работно време и отпуски

 • Как работодателя въвежда на непълно работно време?
 • Кога е необходим ненормиран работен ден?
 • Въвеждане и ползи от сумирано работно време
 • Едностранно предоставяне на платения годишен отпуск
 • Неплатен отпуск

10.30 - 14.00 Обяд
14.00 - 16.00 Семинарно занятие: Уволнения

 • Особености на уволненията при съкратен щат и намален обем на работа
 • Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие и срещу обезщетение
 • Провеждане на подбор
 • Кога се ползва закрила при уволнение?

16.00 - 17.30 Дискусия и практически въпроси


Срок за записване: 19 юни 2009 г.
Краен срок за заплащане на таксата за участие: 24 юни 2009 г.
За валидна заявка се приема тази, за която има постъпило плащане по
банкова сметка на Лектор ЕООД до 24 юни 2009 г.
BIC на ПИБ АД: FINVBGSF
IBAN BG14 FINV 9150 10BG N08M P2

 • Моля, уведомете ни при необходимост от резервации за нощувка

 


Цена :
228 лв
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)