Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
новите моменти в осигуряването през 2010 г.актуални въпроси по прилагане на ксо и ззо

снежана  малакова
Период на провеждане :
24.02.2010 - 24.02.2010
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
снежана малакова

 ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

8.30 - 9.00 Регистрация

9.00 -10.30 Промените в Кодекса за социално осигуряване и подзаконовата нормативна уредба през 2010 г.

-новото в кръга на осигурените лица

-промени в осигурителните вноски- размери, дължимост и ред за внасяне

-парични обезщетения за временна неработоспособност, майчинство и безработица

-подаване на данни за осигурителен стаж и доход

-промени в пенсионното осигуряване

10.30 -11.00 Кафе пауза

11.00 -13.00 Последици за осигурители и осигурени от новите мерки за опазване на осигурителното законодателство

-законодателни мерки за повишаване събираемостта на неправилно извършените осигурителни разходи;

-новите глоби и санкции за нарушаване на осигурителното законодателство

13.00 -14.00 Обедна почивка

14.00 -16.00 Новото в Закона за здравното осигуряване през 2010 г.

-мерки за намаляване броя на здравно неосигурените лица

-повишаване събираемостта на здравноосигурителните вноски

-административно наказателна отговорност по ЗЗО

16.00 -17.00 Обобщение и дискусия

Водещ лектор: Снежана Малакова експерт по социално осигуряване

Такси за участие:

Такса за ранно записване и плащане: 168 лв.

Специална такса за клиенти на Резон и Лектор: 189,60 лв.

Стандартна такса: 198 лв.

Краен срок за записване и плащане: 19 февруари 2010 г.

BIC на ПИБ АД: FINVBGSF, IBAN BG14 FINV 9150 10BG N08M P2

* Моля, уведомете ни при необходимост от резервации за нощувка

 


Цена :
168/189.60
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)