Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
практически решения за работодателя при трудоустрояване и реализиране на дисциплинарна и имуществена отговорност

снежана  христова
Период на провеждане :
22.04.2010 - 22.04.2010
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
снежана христова

 ПРОГРАМА

8.30 - 9.00 Регистрация

9.00 - 10.30 Трудоустрояване на работници и служители с намалена трудоспособност

- задължения на работодателя

- места за трудоустрояване

- документи свързани с трудоустрояването

- кореспонденция с ТЕЛК

- обжалване решение на ТЕЛК/НЕЛК

- възможности за уволнение на трудоустроени лица

10.30 - 11.00 Кафе - пауза

11.00 - 13.00 Законосъобразно налагане на дисциплинарна отговорност

- видове нарушения и наказания

- задължения на работодателя

- процедура при невъзможност да се получат обяснения от работника

- как безспорно да установим нарушенията на трудовата дисциплина

- правилно удостоверяване и налагане на дисциплинарно наказание

- спазване на важните срокове за налагане на дисциплинарно наказание

- правно защитено съдържание на заповедта за дисциплинарно наказание

- закрилата по чл. 333 от КТ и пътища за преодоляването й

13.00 - 14.00 Обедна почивка

14.00 - 16.00 Имуществена отговорност на работника и служителя

- как се възстановяват нанесени от служителите вреди

- как да се възползвате от спецификите на пълната и ограничена имуществена отговорност

- използване възможностите за разпределение на отговорността -солидарна и бригадна отговорност

- правила и ред за осъществяване на отговорността - как и в какви размери се правят удръжки от трудовото възнаграждение

- допълнителни възможности при прекратен трудов договор

16.00 - 17.00 Въпросите, които Ви вълнуват. Дискусия

 

Такса за ранно записване и плащане до 2-ри април 2010 г.: 168 лв.

Специална такса за клиенти на Резон и Лектор: 189,60 лв. Стандартна такса: 198 лв.

Краен срок за записване и плащане: 19-и април 2010 г.

ПИБ АД

BIC на ПИБ АД: FINVBGSF

IBAN BG14 FINV 9150 10BG N08M P2


Цена :
168/189.60
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)