Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
практически анализ на финансовите отчети. осигуряване и ефективност в полза на бизнеса

петър  петров
Период на провеждане :
20.04.2010 - 20.04.2010
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
петър петров

 ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

08.30 -9.00 Регистрация на участниците

9.00 -10.30 Семинарно занятие

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗХОДНАТА ПОЗИЦИЯ И ПРЕГЛЕД НА НАЛИЧНИТЕ РЕСУРСИ:

-кой анализира финансовите отчети или различните гледни точки

-финансовите отчети като система

-финансовите отчети от гледна точка на управленските решения

10.30 -11.00 Кафе пауза

11.00 -13.00 Семинарно занятие

ПОЗНАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ:

-баланс

-отчет за доходите

-отчет за паричните потоци

-отчет за собствения капитал

-счетоводни политики и бележки към финансовите отчети.

-достоверност на счетоводните отчети

13.00 -14.00 Обедна почивка

14.00 -16.30 Семинарно занятие

СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

-хоризонтален анализ на финансовите отчети. анализиране на тенденциите в промените на показателите

-анализ, базиран на финансови коефициенти.

-оценка на ефективността на капитала.

-модели за анализ на финансовите отчети на предприятието.

Коефициентите като система: DuPont System For Analysis; Модел за бърз анализ на финансовите отчети.

КАК ДА СЕ БОРИМ С ФИНАНСОВИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ?ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА БИЗНЕСА

-анализ на финансовите затруднения

-растеж и равновесие на растежа

-модели за прогнозиране на финансови затруднения.

Altman's ZScore, Springate Model, Fulmer Model,

Taffler Tisshaw's ZScore Model. Приложимост.

НЕТРАДИЦИОННИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА КРЕДИТОРИТЕ

-изграждане на рисков профил

-финансови и нефинансови аспекти

16.00 -17.00 Въпросите, които Ви интересуват

АНАЛИЗ НА КОНКРЕТНИ ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУСИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ВЪПРОСИ.

На Всеки участник е гарантирано:

практически съвети за оптимизиране на данъчните му задължения;

анализ на новите моменти в законите за 2010 г.;

поглед върху тънкостите при прилагането на данъчните разпоредби.

Такса за ранно записване и плащане до 2 април 2010 г.: 168 лв.

Специална такса за клиенти на Резон и Лектор: 189,60 лв.

Стандартна такса: 198 лв.

Краен срок за записване и плащане: 16 април 2010 г.

BIC на ПИБ АД: FINVBGSF,

IBAN BG14 FINV 9150 10BG N08M P2


Цена :
168/189.60
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)