Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
трудовите досиета в предприятието. управление и отчетност на трудовите правоотношения.

снежана  христова
Период на провеждане :
24.06.2010 - 24.06.2010
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
снежана христова

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

8.30 - 9.00 Регистрация

9.00 - 10.30 Комплектоване на лично трудово досие на служител

- документи, които се предоставят от работника

- документи, които се изготвят от работодателя

- допълнителни документи за сключване на трудов договор

10.30 - 11.00 Кафе - пауза

11.00 - 13.00 Актуализация на личното досие

- документи, свързани с изменение на трудовия договор

- документи, свързани с налагане на дисциплинарни наказания

- документи, свързани с ползването на командировки

- документи, свързани с ползването на отпуск

- договори за повишаване на квалификацията или преквалификация на служителите

- атестационните карти

13.00 - 14.00 Обедна почивка

14.00 - 16.00 Приключване и съхранение на трудовото досие

- заповеди за прекратяване на трудовия договор

- документи, удостоверяващи наличието на основания за прекратяване на трудов договор

- документите, свързани с наличието или липсата на предварителна закрила срещу уволнение по чл. 333 от Кодекса на труда

- документите, свързани с извършен подбор

- характеристика или препоръка

- съпътстващи прекратяването на трудовия договор документи

- съхраняване на трудовите досиета

16.00 - 17.00 Въпросите, които Ви интересуват. Дискусия

Водещ на семинара: Снежана Христова -експерт по трудово право

Такса за ранно записване и плащане до 4 юни 2010 г.: 168 лв.

Специална такса за клиенти на Резон и Лектор: 189,60 лв.

 Стандартна такса: 198 лв.

Краен срок за записване и плащане: 18 юни 2010 г.

BIC на ПИБ АД: FINVBGSF

IBAN BG14 FINV 9150 10BG N08M P2

 

 


Цена :
168/189 лв
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)