Лектор БГ
 
 
 
  Размер на страницата
27.10.2008 - 28.10.2008
как успешно да издържим изпита за вътрешен одитор?системи за финансово управление и контрол
 27 октомври 2008 г. 8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Откриване на обучението. Приложимо законодателство в областта на финансовото управление и контрол. Същност на вътрешния контрол. Упра...
29.09.2008 - 30.09.2008
практически съвети по управленско счетоводство
Програма на семинара:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Въведение в управленското счетоводство и класификацията на разходите. Разходите през призмата на управленското счетоводс...
25.09.2008 - 26.09.2008
системи за управление и контрол в публичния и частния сектор
Програма на семинара: 25 септември 2008 г. 8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Приложимо законодателство в областта на финансовото управление и контрол. Същност на вътрешния контрол. Елементи103...
24.09.2008 - 24.09.2008
как законосъобразно да налагаме дисциплинарни наказания? често допускани грешки при оформяне на документация и обезщетения по кт
Програма 24.09.2008 година (сряда)8.30 - 9.00 Регистрация 9.00 - 10.30 Семинарно занятие: Дисциплинарни наказания "забележка" и "предупреждение за уволнение"основания за на...
17.09.2008 - 18.09.2008
практически анализ на финансовите отчети. насоки за фирмено преструктуриране
Програма на семинара17 септември 2008 г.  8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Определете изходната си позиция и наличните ресурсикой анализира финансовите отчети или различните гледни точкифинанс...
01.09.2008 - 01.09.2008
сключване и прекратяване на трудови договори в училищата
Програма на семинара: 8.30 - 9.00 Регистрация 9.00 - 10.30 По кой член от КТ е най-добре да бъде сключен трудовият договор? колко "безсрочен" е безсрочният договор? сключване на срочен ...
29.08.2008 - 29.08.2008
новите моменти в пенсионното осигуряване.оформяне на документацията
Програма8.30 - 9.00 Регистрация 9.00 - 10.30 Видове пенсии, отпускани съгласно ЗПО. Видове пенсии, свързани с трудовата дейност. Условия за отпускане на пенсия зa осигурителен стаж и възраст, за инвал...
28.08.2008 - 28.08.2008
подбор, мотивиране и оценяване на персонала в училищата
Обучението е предназначено за директори на училища и организации, които имат амбицията да подберат и задържат качествен персонал.28.08.2008 година (четвъртък)8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 - Ан...
07.07.2008 - 08.07.2008
практически анализ на финансовите отчети
Програма на семинара "Практически анализ на фирмените отчети. Ноасоки за фирмено преструктуриране.  7 юли  2008 г.8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Определете изходната си позици...
04.07.2008 - 04.07.2008
новото в счетоводната и данъчната нормативна уредба за 2008 година
Темите, които ще бъдат разисквани в рамките на семинара:I. Промени в счетоводната нормативна уредба за 2008 г.1. Промени в Закона за счетоводството.2. Изменения и допълнения на Националните стандарти ...

<< <  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  >