Лектор БГ
 
 
 
  Размер на страницата
26.11.2010 - 26.11.2010
практически съвети по пенсионно осигуряване и оформяне на документи за пенсиониране.тенденции и промени в пенсиите до края на 2010 г.
Програма на семинара:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Видове пенсии и документи, необходими за отпускането имНаучете всичко за: пенсиите, свързани с трудова дейност и пенсиите, несвързани струдова ...
24.11.2010 - 24.11.2010
особености в данъчното приключване за 2010 г.
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Годишно приключване на 2010 г. по ЗКПО Обърнете внимание на данъчните аспекти на резултатите от годишната инвентаризация на:- дълготрайни актив...
19.11.2010 - 19.11.2010
трудовите досиета в предприятието. управление и отчетност на трудовите правоотношения.
Програма на семинара:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Комплектоване на лично трудово досие на служител- документи, които се предоставят от работника- документи, които се изготвят от работодателя- д...
11.11.2010 - 11.11.2010
добри практики при изработване на европейски проекти от училищата
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Най-често срещани и най-успешни проекти, с които се кандидатства пред МОМНПреглед на добри практики от одобрявани до този момент проекти в МОМН...
29.10.2010 - 29.10.2010
практически съвети по пенсионно осигуряване и оформяне на документи за пенсиониране.тенденции и промени в пенсиите до края на 2010 г.
Програма на семинара:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Видове пенсии и документи, необходими за отпускането имНаучете всичко за: пенсиите, свързани с трудова дейност и пенсиите, несвързани струдова ...
28.10.2010 - 28.10.2010
анализ на финансовите отчети.осигуряване на ефективност в полза на бизнеса
Програма на семинара08.30 -9.00 Регистрация на участниците9.00 -10.30 Семинарно занятие: Определяне на изходната позиция и преглед на наличните ресурси:-кой анализира финансовите отчети или различните...
25.10.2010 - 25.10.2010
практически анализ на последните промени в кодекса на труда от 2010 г.
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Научете всичко за промените в КТ, свързани с използването на трудовите договори от работодателя- промени в условията на сключване на трудови до...
21.10.2010 - 21.10.2010
практически съвети за изработване на проекти по оперативна програма "развитие на човешките ресурси" от училищата
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Оперативни програми. Какво е проект и проектен цикъл? Как да разработим успешен проект?Най-важното, което трябва да знаете за оперативна програ...
07.10.2010 - 07.10.2010
практически съвети за съставяне на успешни бизнес планове,целеви и срочни бизнес програми
Програма на семинара:08.30 -9.00 Регистрация на участниците9.00 -10.30 Семинарно занятиеСъставяне на бизнес планове, целеви и срочни бизнес програми от вътрешни за организацията потребители-структура ...
15.07.2010 - 15.07.2010
практически анализ на финансовите отчети. осигуряване и ефективност в полза на бизнеса
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА08.30- 9.00 Регистрация на участниците9.00 -10.30 Семинарно занятие: Определяне на изходната позиция и преглед на наличните ресурси:-кой анализира финансовите отчети или различните...

<  1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  > >>