Лектор БГ
 
 
 
  Размер на страницата
26.03.2010 - 26.03.2010
практически съвети по пенсионно осигуряване и оформяне на документи за пенсиониране.промени в пенсиите през 2010 г.
 ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Видове пенсии и документи, необходими за отпускането имНаучете всичко за: пенсиите свързани и несвързани с трудовата дейност; придобива-не...
25.03.2010 - 25.03.2010
трудовите досиета в предприятието. управление и отчетност на трудовите правоотношения.
 ПРОГРАМА8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Комплектоване на лично трудово досие на служител- документи, които се предоставят от работника- документи, които се изготвят от работодателя- допълнит...
26.02.2010 - 26.02.2010
практически съвети по пенсионно осигуряване и оформяне на документи за пенсиониране.промени в пенсиите през 2010 г.
 ПРОГРАМА8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Видове пенсии и документи, необходими за отпускането имНаучете всичко за: пенсиите, свързани и несвързани с трудовата дейност; придобива-не на правото...
24.02.2010 - 24.02.2010
новите моменти в осигуряването през 2010 г.актуални въпроси по прилагане на ксо и ззо
 ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА8.30 - 9.00 Регистрация9.00 -10.30 Промените в Кодекса за социално осигуряване и подзаконовата нормативна уредба през 2010 г.-новото в кръга на осигурените лица-промени в оси...
26.01.2010 - 26.01.2010
планиране и оптимизиране на данъците през 2010 г.
 Програма:08.30 - 9.00 Регистрация на участниците9.00 - 10.30 Семинарно занятие: Защо е необходимо да планираме и оптимизираме данъчните си плащания?Анализ на печалбата преди лихви и данъци в няк...
21.01.2010 - 21.01.2010
оптимизиране на трудовите правоотношения
    ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ Вземете участие в ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР , за да научите               Въ...
19.01.2010 - 19.01.2010
данъците през 2010 г.практически преглед на новите моменти в данъчното облагане
  Данъците през 2010 г.Практически преглед на новите моменти в данъчното облагане София, 19.01.2010 г. (вторник), хотел Хемус Водещ на семинара: :Мая Жотева - данъчен консултант 08...
16.12.2009 - 16.12.2009
новите моменти в зддс за 2010 г. актуални въпроси по текущото облагане с ддс
 ПРОГРАМА:08.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Актуални въпроси по текущото облагане с ДДС10.30 - 11.00 Кафе пауза11.00 - 13.00 Практически казуси по прилагане на Закона за ДДС и правилника за не...
08.12.2009 - 09.12.2009
практически анализ на финансовите отчети. осигуряване и ефективност в полза на бизнеса
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРАПРАКТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ Осигуряване на ефективност в полза на бизнеса8 декември 2009 г. (вторник)8.30 - 9.00 ч. Регистрация на участниците9.00 - 10.30 ч. Семинарно...
04.12.2009 - 04.12.2009
дисциплинарна и имуществена отговорност на работниците и служителите.ограничения при прекратяване на трудовите договори и пътища за преодоляването им
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА 08.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Правила за налагане на дисциплинарно наказание- как безспорно да установим нарушенията на трудовата дисциплина- правилно удостоверяване и нала...

<< <  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  > >>