Лектор БГ
 
 
 
  Размер на страницата
04.11.2009 - 04.11.2009
от а до я за счетоводителя на производственото предприятие
Програма:08.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Регламент на МСФО за отчитане на материалните запаси10.30 - 11.00 Кафе - пауза11.00 - 13.00 Организиране на оперативното счетоводство в съответствие ...
29.10.2009 - 30.10.2009
практически анализ и преструктуриране на бизнеса по време на криза
29 октомври 2009 г. (четвъртък)8.30 - 9.00 Регистрация на участниците9.00 - 10.30 Как правилно да определим изходнатапозиция и преглед на наличните ресурси- кой анализира финансовите отчети или различ...
28.10.2009 - 28.10.2009
оптимизиране на трудовите правоотношения
8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Използване на възможностите при сключване на трудов договор- съществени елементи от съдържанието на трудовия договор;- избегнете неточности при оформяне на договора...
26.06.2009 - 26.06.2009
гъвкавост в трудовите правоотношения по време на криза.изготвяне и поддържане на изрядна трудово - правна документация.
8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Семинарно занятие: Сключване на трудови договориСключване на срочни трудови договори зар определен срокСключване на трудови договори за непълно работно времеСключва...
29.05.2009 - 29.05.2009
управление и отчетност на консолидирани финансови отчети за 2008 г
29 май 2009 / петък/ 8.30 - 9.00 Регистрация 9.00 - 10.30 - Изисквания на Закона за счетоводството за съставяне на консолидирани финансови отчети. Правила на СС 27 за изготвяне на консолидир...
21.05.2009 - 22.05.2009
най - новите промени в пенсионното осигуряване
21 май 2009 г. /четвъртък/Пенсии, свързани с трудовата дейност8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30Видове пенсии, отпускани съгласно задължителното пенсионно осигуряване. Видове пенсии, свързани с трудо...
28.04.2009 - 29.04.2009
практически съвети за сключване, промяна и прекратяване на трудовите договори.изготвяне и поддържанe нa изрядна трудово-правна документация
Програма на семинара "Практически съвети за сключване, промяна и прекратяване на трудовите договори. Изготвяне и поддържане на изрядна трудово-правна документация"28.04.2009 г. (вторник) 8...
27.04.2009 - 27.04.2009
трудовите досиета в предприятието. управление и отчетност на трудовите правоотношения
8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 - Създаване на трудови досиета :задължителни документи допълнителни документидокументи по Наредбата за документите необходими при сключване на трудов договор 10.30-...
02.04.2009 - 03.04.2009
управление на бизнеса по време на криза. практически финансов анализ и преструктуриране на бизнеса
2 април 2009 8.30 - 9.00 Регистрация на участниците9.00 - 10.30 Рентабилност и ликвидност- Печалба и рентабилност - Възвращаемост на капитала- Марж на печалбата- Постоянни и променливи разходи. Анализ...
26.03.2009 - 27.03.2009
как законосъобразно да пенсионираме служителя? новите моменти в пенсионното осигуряване
26 март 2009 г.Пенсии, свързани с трудовата дейност8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Видове пенсии, отпускани съгласно задължителното пенсионно осигуряване.Видове пенсии, свързани с трудовата дейнос...

<< <  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  > >>