Лектор БГ
 
 
 
Андрей Александров
адвокат, съдружник и директор на Дирекция „Трудово право и миграция“ в Ад¬ вокатско дружество „Камбуров и съдружници“. През 2011 г. защита¬ ва докторската си дисертация на тема „Правни последици от промя¬ ната на работодателя“. Бил е хо¬ норуван преподавател по трудово право в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2016 г. е главен асистент в Секцията по гражданско правни на¬ уки на Института за държавата и правото при БАН, а през 2017 г. е избран за доцент по трудово право и обществено осигуряване.
Бисер Райнов
Бойчинка Йонкова
Веселка Янакиева
Доника Колева
Евгени Рангелов
Иван Вълканов Таня Викторова
Йордан Даскалов
Камен Николов
Людмила Мермерска
Мария Босолова
Мая Жотева
водещ на семинар по ЗДДС
Офелия Кънева
Пенка Добрева Събина Пенчева
Петър Петров
Поля Николова
Поля Николова , Доника Колева
Снежана Малакова
експерт по социално осигуряване
Снежана Христова
Стефан Стефанов
Събина Пенчева
Таня Недялкова
Христо Досев